Грипна епидемия на територията на област Ямбол от 18.01.2019г. до 23.01.2019 г.

Грипна епидемия на територията на област Ямбол от 18.01.2019г. до 23.01.2019 г.

Заповед на директора на РЗИ-Ямбол

Уведомително писмо до Областен управител, кмет на гр. Ямбол,кмет на община Елхово, кмет на община Тунджа, кмет на община Болярово, кмет на община Стралджа и началник на РУО-Ямбол