Конкурси – архив 2020

Конкурси – архив 2020

Конкурс за длъжност „Инспектор“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Обявление

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

Списък на допуснатите кандидати до интервю

Съобщение по чл. 44 ал.4

Конкурс за Главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Обявление

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

Списък на допуснатите кандидати за интервю

Съобщение по чл.44, ал.4

Конкурс за „Младши експерт“ в Дирекция „Надзор на заразните болести“

Обявление

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса

Списък на допуснати до интервю  кандидати

Съобщение по чл.44, ал.4 от НПКПМДС

Конкурс за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

Конкурс за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

Обявление

Списък на допуснати кандидати до конкурса

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция „Медицински дейности“

Списък на допуснати кандидати до интервю

Съобщение – класиране

 

Конкурси-архив 2019

Конкурси-архив 2019

 

Конкурс за старши експерт в отдел „Лабораторни изследвания“ в дирекция ОЗ

Обявление

Заповед за спиране на обявения конкурс на етапа решаване на тест, до отмяна на извънредното положение в страната

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“ при РЗИ-Ямбол