Конкурс за директор на дирекция „Надзор на заразните болести“

Конкурс за директор на дирекция „Надзор на заразните болести“

Обявление за конкурс

Нормативни актове за подготовка за конкурса

Списък с допуснати кандидати

Списък с допуснати до интервю кандидати

Конкурс за главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“

Обявление за конкурс

Нормативни документи, необходими за подготовка за явяване на конкурс за длъжността

Списък на допуснати кандидати до следващия етап на конкурса

Списък на допуснати кандидати до интервю

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ

О Б Я В Л Е Н И Е  за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Списък с допуснати кандидати до втори етап-интервю

Списък с допуснати кандидати

Списък с недопуснати кандидати