Конкурс за длъжност „Инспектор“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Обявление

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

Списък на допуснатите кандидати до интервю

Съобщение по чл. 44 ал.4