Конкурс за Главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Обявление

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

Списък на допуснатите кандидати за интервю

Съобщение по чл.44, ал.4