Конкурс за „Младши експерт“ в Дирекция „Надзор на заразните болести“

Обявление

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса

Списък на допуснати до интервю  кандидати

Съобщение по чл.44, ал.4 от НПКПМДС