Конкурс за главен експерт в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване“

Обявление

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурса – интервю

Съобщение по чл.44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители