Конкурс за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

Конкурс за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

Обявление

Списък на допуснати кандидати до конкурса

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция „Медицински дейности“

Списък на допуснати кандидати до интервю

Съобщение – класиране