Конкурс за старши експерт в отдел „Лабораторни изследвания“ в дирекция ОЗ

Обявление

Заповед за спиране на обявения конкурс на етапа решаване на тест, до отмяна на извънредното положение в страната

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“ при РЗИ-Ямбол