КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ

О Б Я В Л Е Н И Е  за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Списък с допуснати кандидати до втори етап-интервю

Списък с допуснати кандидати

Списък с недопуснати кандидати