Специализирани кабинети

Кабинет за отказване от тютюнопушене

гр.Ямбол, ул.“Димитър Благоев“ 71

Административна сграда, стая № 19

тел. 046- 66-31-74