РЗИ Ямбол въвежда CAF

Common Assessment Framework

РЗИ Ямбол пилотно въвежда европейския модел за качество CAF с оглед подобряване на работата в организацията.


CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден от публичния сектор за публичния сектор, базиран на Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).


За целта в РЗИ Ямбол е създаден екип, който участва в специализирани обучения за внедряване на CAF . Извършена е самооценка на дейността ма инспекцията. Изготвен е доклад за състоянието на организацията и се разработва план за подобрение.