Работно време

Звено за
административно
обслужване:
Всеки работен ден:
08:30 ч. – 17:00 ч.
   
 Каса: 08:30 ч. – 17:00 ч.
 
 РКМЕ: Работно време с граждани:
08.30 ч. – 13.00 ч.
   
 
 Инспектори и
експерти към РЗИ:
08.30 ч. – 12.30 ч.
13.00 ч. – 17.00 ч.


Приемно време:

Длъжност Лице Приемно време
Директор РЗИ Д-р Лиляна Генчева вторник: 11.00 до 12.00 ч.

четвъртък: 15.30 до 16.30 ч.

Главен секретар Донка Желева вторник: 11.00 до 12.00 ч.

четвъртък: 11.00 до 12.00 ч.

Директор дирекция „АПФСО“ Диана Касърова всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция „Медицински дейности“ Д-р Зоя Кривошиева всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция „Надзор на заразните болести“  Д-р Радостина Калчева-Николова всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция „Обществено здраве“ всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Началник отдел

„Лабораторни изследвания“

Таня Петкова всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Началник отдел

„Държавен здравен контрол“

Таня Ружева всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.