Профил на купувача

План-график за възлагане на обществени поръчки

План-график за обществените поръчки в РЗИ – Ямбол за периода 1.03.2016 – 1.03.2017

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РЗИ-гр.Ямбол
Публикувани на 23.01.2015 г.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в РЗИ- гр.Ямбол
Публикувани на 23.01.2015 г.

Обществени поръчки

ПОКАНА за представяне на оферта за  участие в обществена поръчка „Доставка на 6 броя термо камери, монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура на ГКПП Лесово-Хамзабейли”  по реда на  чл. 191, ал. 1,т. 3 от ЗОП

Публикувано на 17.03.2020 г. 10:00 ч.

Покана за предоставяне на оферти за термокамери за ГКПП Лесово.

Изменение на покана за предоставяне на оферти за компютърна техника

Покана за предоставяне на оферти за компютърна  техника

Архив