Отчети за дейността на РЗИ – Ямбол по години

Годишен отчет за енергийната ефективност на РЗИ-Ямбол за 2020 г.

Годишен отчет за енергийната ефективност на РЗИ-Ямбол за 2019 г.

О Т Ч Е Т за дейността на Регионална здравна инспекция през 2017 г.

 О Т Ч Е Т за дейността на Регионална здравна инспекция през 2016 г.

О Т Ч Е Т за дейността на Регионална здравна инспекция през 2015 г.