Медицинска статистика

Отчетна кампания за отчитане дейността на лечебните заведения през 2021г.

Ще бъдат приемани само отчети, съответстващи на образците за Отчетна кампания 2020 г.!

* График за предаване на отчетите в РЗИ-гр.Ямбол

Лечебни заведения Видове отчети
Извънболнична помощ
АИППМП, АГППМП Отч.365;
Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5 и Пр.6
АИПППДМ, АИПСМП, Дентален център Отч.365; Пр.1
АИПСМП, АГПСМП Отч.365, Пр.5 и Пр.6
Психиатрично заведение Отч.366
Пневмофтизиатрично заведение Отч.372 и Отч.372-Р
Кожно- венерологично заведение Отч.367 и Отч.367-Р
СМТЛ Отч.365; Пр.1а/зъботехн.лаб./
или Пр.9/рентгенова лаб./
СМДЛ Отч.365, Пр.11
МЦ Отч. 365, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5, Пр.6, Пр.9 , Пр.11
ДКЦ Отч. 365, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5, Пр.6, Пр.9 , Пр.11