Лекарски консултативни комисии /ЛКК/

За следните периоди няма да заседават долупосочените СЛКК   :

  1. СЛКК по кардиология към „Кардиологичен медицински център-Ямбол“ЕООД, няма да заседава от 08.09.2020 г. до 17.09.2020 г. включително.
  2. СЛКК по хирургия към „ДКЦ 1 Ямбол“ЕООД, няма да заседава от 08.09.2020 г. до 21.09.2020 г. включително.
ТЕЛК към  МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД -гр.Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ 30
Телефон: 046 682 313; 046 628 315
Председател: Д-р Радостин Иванов
Уеб адрес: www.mbal-yambol.net

Лекарски консултативни комисии в област Ямбол, определени със заповеди на директора на РЗИ-Ямбол за 2020 г.

Болнична медицинска помощ

Извънболнична медицинска помощ

Обща лекарска консултативна комисия, сформирана със заповед на директора на Медицински институт на МВР към ОД на МВР- Ямбол за 2020г.

Лекарски консултативни комисии в област Ямбол, определени със заповеди на директора на РЗИ-Ямбол за 2019 г.