Лекарски консултативни комисии /ЛКК/

СЛКК по Ортопедия и травматология към „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД няма да заседава за пероида от 23.02.2021 до 26.02.2021 г. включително.

СЛКК по Хирургия към „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД няма да заседава за пероида от 22.02.2021 до 26.02.2021 г. включително.

ТЕЛК към  МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД -гр.Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ 30
Телефон: 046 682 313; 046 628 315
Председател: Д-р Радостин Иванов
Уеб адрес: www.mbal-yambol.net

Лекарски консултативни комисии в област Ямбол, определени със заповеди на директора на РЗИ-Ямбол за 2020 г.

Болнична медицинска помощ

Извънболнична медицинска помощ

Обща лекарска консултативна комисия, сформирана със заповед на директора на Медицински институт на МВР към ОД на МВР- Ямбол за 2020г.

Лекарски консултативни комисии в област Ямбол, определени със заповеди на директора на РЗИ-Ямбол за 2019 г.