Контрол на тютюнопушенето

Отговори на най-често задаваните въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето (изм., обн. в ДВ, бр. 40 от 2012 г.)

За ползите от спиране на тютюнопушенето

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, за тютюнопушенето, обнародван на 29 май 2012 г. в бр.40 на ДВ.


ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ,

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
(изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.)

тел. 046/ 66-31-74

ДО ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ДО ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ ФИРМИ, АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с изх.№ 16-00-25/ 14.02.12 г. на МЗ, здравните инспектори от РЗИ – Ямбол ще извършат контрол, свързан със забраните и ограниченията за тютюнопушенето… вижте целия документ…

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето:

Файл: 1.08.2020-31.08.2020 г.

Файл: 1.07.2020-31.07.2020 г.

Файл: 1.06.2020-30.06.2020 г.

Файл: 1.05.2020-31.05.2020 г.

Файл: 1.04.2020-30.04.2020 г.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Файл: 1.03.2020-31.03.2020 г.

Файл: 1.02.2020-29.02.2020 г.

Файл: 1.01.2020-31.01.2020 г.

Архив