Контакти

Телефони:

Длъжност Лице Телефон Приемно време
Директор РЗИ Д-р Лиляна Генчева 046-66-31-77 вторник: 11.00 до 12.00 ч.

четвъртък: 15.30 до 16.30 ч.

 Главен секретар  Донка Желева  046-66-31-70  

всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция „АПФСО“ Диана Касърова 046-66-31-71 всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция „Медицински дейности“ Д-р Зоя Кривошиева 046-66-43-79 всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция „Надзор на заразните болести“  Д-р Радостина Калчева-Николова 046-66-31-73 всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Директор дирекция „Обществено здраве“ Таня Ружева 046-66-31-74 всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Началник отдел

„Лабораторни изследвания“

Таня Петкова 046-66-31-72 всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Началник отдел „Държавен здравен контрол“ Лиляна Пеева 046-66-31-70 всеки работен ден:

от 10.00 до 11.00 ч.

Звено Лице Телефон Работно време с граждани
Звено за административно обслужване Деянка Тенева 046-66-31-70 Всеки работен ден без прекъсване

от 08.30 до 17.00 ч.

Каса Галина Ангелова 046-66-31-75 Всеки работен ден без прекъсване

от 08.30 до 17.00 ч.

РКМЕ Роси Русева 046-682-314 от 08.00 до 13.00 ч.