Извънболнична помощ

§ Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ

§ Амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

§ Амбулатории за групова практика за специализирана медицинска помощ

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина

§ Амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална медицина

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Амбулатории за индивидуална практика за специализирана  помощ по дентална медицина

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Амбулатории за индивидуална практика за здравни грижи

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Медицински центрове

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Дентални центрове

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Медико – дентални центрове

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Диагностично – консултативни центрове

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Самостоятелни медико – диагностични лаборатории

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

§ Медико – технически лаборатории

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол