Връзки

Административен регистър

Министерство на Здравеопазването

Областна администрация Ямбол

Община Ямбол

Национална здравноосигурителна каса

Регистър на общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК

Национален център по обществено здраве и анализи

Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална здравна стратегия 2020