Антикорупция

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  на декларациите по чл.35, ал.1, т.1, т.3 от ЗПКОНПИ на служителите на РЗИ-Ямбол, актуален към 31.12.2020 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ на служителите на РЗИ-Ямбол за 2019 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ на служителите на РЗИ-Ямбол за 2018 г.

Архив

 Механизми за подаване на сигнал за корупция:

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • По e-mail: rzi-yambol@mh.government.bg
  • На хартиен носител, чрез пощенска кутия, поставена на входа на административната сграда на РЗИ-гр.Ямбол
  • На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на РЗИ-гр.Ямбол, ул.“Д.Благоев“№71
Необходима информация при подаване на сигнал:

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • Три имена
  • Вашия адрес за кореспонденция
  • Телефон за контакт
  • Данни за институциите, които вече сте информирали
  • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Форма към Национален съвет по антикорупционни политики

Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществяви и чрез попълване на  онлайн форма за подаване на сигнали към Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет на Република България