Състояние на водата от централни и местни водоизточници

СЪСТОЯНИЕ НА ВОДАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИ И МЕСТНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ

16.08.2020 г.- 31.08.2020 г.

01.08.2020 г.- 15.08.2020 г.

16.07.2020 г.- 31.07.2020 г.

01.07.2020 г.- 15.07.2020 г.

16.06.2020 г.- 30.06.2020 г.

01.06.2020 г.- 15.06.2020 г.

16.05.2020 г.- 31.05.2020 г.

01.05.2020 г.- 15.05.2020 г.

16.04.2020 г.- 30.04.2020 г.

01.04.2020 г.- 15.04.2020 г.

01.03.2020 г.- 31.03.2020 г.

16.02.2020 г.- 29.02.2020 г.

01.02.2020 г.- 15.02.2020 г.

01.01.2020 г.- 31.01.2020 г.