Състояние на водата от централни и местни водоизточници

СЪСТОЯНИЕ НА ВОДАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИ И МЕСТНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ

01.07.2021 г. – 15.07.2021 г.

16.06.2021 г. – 30.06.2021 г.

01.06.2021 г. – 15.06.2021 г.

16.05.2021 г. – 31.05.2021 г.

01.05.2021 г. – 15.05.2021 г.

16.04.2021 г. – 30.04.2021 г.

01.04.2021 г. – 15.04.2021 г.

16.03.2021.г. – 31.03.2021 г.

01.02.2021 г. – 15.02.2021 г.

16.01.2021 г. – 31.01.2021 г.

01.01.2021 г. – 15.01.2021 г.

16.12.2020 г. – 31.12.2020 г.

01.12.2020 г. – 15.12.2020 г.

16.11.2020 г.- 30.11.2020 г.

01.11.2020 г.- 15.11.2020 г.

16.10.2020 г.- 31.10.2020 г.

01.10.2020 г.- 15.10.2020 г.

16.09.2020 г.- 30.09.2020 г.

01.09.2020 г.- 15.09.2020 г.

16.08.2020 г.- 31.08.2020 г.

01.08.2020 г.- 15.08.2020 г.

16.07.2020 г.- 31.07.2020 г.

01.07.2020 г.- 15.07.2020 г.

16.06.2020 г.- 30.06.2020 г.

01.06.2020 г.- 15.06.2020 г.

16.05.2020 г.- 31.05.2020 г.

01.05.2020 г.- 15.05.2020 г.

16.04.2020 г.- 30.04.2020 г.

01.04.2020 г.- 15.04.2020 г.

01.03.2020 г.- 31.03.2020 г.

16.02.2020 г.- 29.02.2020 г.

01.02.2020 г.- 15.02.2020 г.

01.01.2020 г.- 31.01.2020 г.