Опасни стоки

Актуални съобщения

  Опасни стоки

  Резултати oт проверки

  „Съобщение за постъпила в Министерството на здравеопазването нотификация по системата за бърз обмен на информация GRAS-RAPEX относно продукт за професионална употреба със сериозен риск за човешкото здраве. Продуктът е открит на територията на Европейския съюз“- линк към файла Rapex 46
  Информация за доброволно изтегляне от пазара на препарат за отпушване на канали няма уведомления за наличие
  Проверки по система RAPEX – 02.03.2016 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 11.02.2016 г. няма открити

  2015

  Проверки по система RAPEX – 26.07.2015 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 24.07.2015 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 16.07.2015 г. – козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 15.07.2015 г. – козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 29.06.2015 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 24.06.2015 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 15.06.2015 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 05.06.2015 г.
  Химикали-1
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 05.06.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 19.05.2015 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 14.05.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 11.05.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 11.05.2015 г. – козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 21.04.2015 г. – козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 21.04.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 15.04.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 15.04.2015 г. – козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 31.03.2015 г. – козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 17.03.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 17.03.2015 г. – козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 12.03.2015 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 09.03.2015 г.

  Химикали

  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 26.02.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 20.02.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 18.02.2015 г.- Козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 06.02.2015 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 28.01.2015 г. – Козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 08.01.2015 г.
  Химикали
  няма открити
  Проверки по система RAPEX – 08.01.2015 г. – Козметика няма открити

  2014

  Проверки по система RAPEX – 18.12.2014 г. – Химикали няма открити
  Насочен контрол 13.12.2014 г. няма открити
  Насочен контрол 10.12.2014 г.-химикали няма открити
  Проверки по система RAPEX – 10.12.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 10.12.2014 г. – Химикали няма открити
  Проверки по система RAPEX – 08.12.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 21.11.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 13.11.2014 г.- Химикали няма открити
  Проверки по система RAPEX – 27.10.2014 г. – Козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 27.10.2014 г.- Химикали няма открити
  Проверки по система RAPEX – 24.10.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 09.10.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 08.10.2014 г.- козметика няма открити
  Проверки по система RAPEX – 23.09.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 08.09.2014 г.- Химикали няма открити
  Проверки по система RAPEX – 05.09.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 13.08.2014 г.– Химикали няма открити
  Проверки по система RAPEX – 06.08.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 24.07.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 16.07.2014 г. Химикали няма открити
  Проверки по система RAPEX – 16.07.2014 г.
  Проверки по система RAPEX – 14.07.2014 г.Химикали няма открити
  Проверки по писмо на МЗ- 14.07.2014 г. Бяха отркрити 4 бр. от червила с №87. Взети са проби за лабораторен анализ.
  Проверки по система RAPEX – 07.07.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 27.06.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 23.06.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 11.06.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 30.05.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 28.05.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 27.05.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 21.05.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 13.05.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 10.05.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 08.04.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 25.03.2014 г. Установено е наличие на 5 бр. от нотифицирания продукт. Издадена е заповед на директора на РЗИ-гр.Ямбол за спиране пускането на пазара и употребата на горепосочените продукти.
  Проверки по система RAPEX – 10.02.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 05.02.2014 г. няма открити
  Проверки по система RAPEX – 31.01.2014 г. няма открити