Новини

Телефони за контакт при въпроси, относно COVID-19:

046-66-31-73 или 0879-069-582

Информация за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

За родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Заповед № РД-01-198 от 01.09.2020 г. на директора на РЗИ-Ямбол за отмяна на предписания на влезлите в РБ от РТурция през ГКПП Лесово от 20.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-85 от 01.06.2020 г. на директора на РЗИ-Ямбол за отмяна на предписания на лицата, които са влезли в РБ от държави-членки на ЕС, извън посочените в т.5 от Заповед №РД-01-288 от 01.06.2020 г. на МЗ и от РСърбия и РСеверна Македония, издадени от 20.05 до 31.05.2020 г.

Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-81 от 22.05.2020 г. на директора на РЗИ-Ямбол за отмяна на предписания на водачи на автобуси товарни камиони-български граждани от 22.05.2020 г.

Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-78 от 19.05.2020 г. на директора на РЗИ-Ямбол за временно затваряне на Спешно отделение в МБАЛ“Свети Пантелеймон- Ямбол“АД

Заповед № РД-01-77 от 18.05.2020 г. на директора на РЗИ-Ямбол за отмяна на Заповед № РД-01-69 от 06.05.2020 г. за премахване на ограничителните мерки в част от гр.Ямбол

Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-75/12.05.2020 г. за промяна на района на ограничителните мерки в гр.Ямбол

Заповед № РД-01-74/11.05.2020 г. за промяна на района на ограничителните мерки в гр.Ямбол

Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-73 от 09.05.2020 г. на директора на РЗИ-Ямбол за изменение на  Заповед № РД-01-69 от 06.05.2020 г.

Заповед № РД-01-69 от 06.05.2020 г. на директора на РЗИ-Ямбол за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на част от гр.Ямбол

Декларация за причина на напускане към Заповед №РД-01-69 от 06-05-2020 г.

Заповед № РД-01-68 от 04.05.2020 г. на директора на РЗИ-Ямбол за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на част от гр.Ямбол

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./ по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID 19

Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г.

Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г.

Препоръки към гражданите за правилно използване на предпазни маски за лице

Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г.

Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г.

Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г.

Документи за ТЕЛК се подават: