Конкурс за инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“

Конкурс за инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“

Обявление за конкурс

Нормативни актове за подготовка за конкурса

Списък с допуснати кандидати

Списък с недопуснати кандидати