Продължаване на грипната епидемия, но възстановяване на учебните занятия във всички учебни заведения в Ямболска област от 29.01.2019 г.

Продължаване на грипната епидемия, но възстановяване на учебните занятия във всички учебни заведения в Ямболска област от 29.01.2019 г.

Заповед на директора на РЗИ-Ямбол